CARITAS CHRISTI URGET NOS

Chrystus Król w nauczaniu Kościoła

W tym rozdziale przedstawiamy encykliki i inne dokumenty nauczania papieskiego o Królewskiej godności Chrystusa i istocie Jego Królowania.

Skutki rewolucji francuskiej, laicyzacja świata, odrzucenie chrześcijańskich filarów społeczeństwa zmusiły następców św. Piotra przypomnieć światu odwieczną i niepodważalną prawdę o Królewskiej Godności Chrystusa oraz prawa, według których ten świat został stworzony. Stworzenie, które odrzuca swego Stwórcę, Jego prawa, skazane na upadek. Właśnie dlatego, w XIX w. tak stanowczo i konsekwentnie brzmi głos papieży: „Moc już od dawna panoszącego się zła zmusza nas do szukania pomocy u Tego, który jedynie zdoła je przezwyciężyć. Któż to jest, jeśli nie Jezus Chrystus, Jednorodzony Syn Boży. ,,I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Wtedy tylko będzie można uleczyć tak wiele ran, przywrócić powagę prawa, zaprowadzić ład i pokój oraz wytrącić broń z ręki ludzkiej, gdy wszyscy chętnie i z uległością przyjmą panowanie Chrystusa, gdy wszelki język uzna, "że Jezus Chrystus jest Panem - ku chwale Boga Ojca"(Lew XIII, Annum Sacrum). 

Encyklika Leona  ХІІІ, Annum Sacrum 1899 r. 

Encyklika Piusa ХІ, Ubi Arcano, 1922 r. 

Encyklika Piusa ХІ, Quas Primas, 1925 r. 

List Apostolski Piusa ХІ, Quas Ante Annos, 1937 r. 

Encyklika Piusa ХІI, Summi Pontificatus, 1939 r.