CARITAS CHRISTI URGET NOS

Ks. dr Wiesław Pęski SAC 

Ks. dr Wiesław Pęski SAC 
    Urodził się 20 kwietnia 1970 roku w Białymstoku. W 1988 roku wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księza Pallotyni), a w 1995 roku otrzymał święcenia kapłańskie, po których dostrzegł potrzebę posługiwać w Ukrainie. Choć był już skierowany do parafii „Bożego Miłosierdzia” w Ożarowie Mazowieckim posługiwał tam zaledwie kilka miesięcy i już od lutego 1996 roku posługiwał jako wikariusz w Odessie. Od 1997 do 1999 roku odpowiadał za parafie: Nowy Zawód (z pięcioma przyległymi wsiami), Dubowiec (z czterema przyległymi wsiami), Bolarka (z pięcioma przyległymi wsiami),  znajdujące się pod Żytomierzem, na terenach dawnej „Marchlewszczyzny” . Choć tylko 2 lata, to był to czas bardzo intensywnej i owocnej posługi. W Nowym Zawodzie przy współpracy z parafianami udało się odzyskać plebanię, której władze miejscowe w ciągu wielu lat nie chciały oddać pomimo wcześniejszych wysiłków Biskupa i parafian. Nowe miejsce pozwoliło na zamieszkanie przy kościele, co znacząco zdynamizowało rozwój życia parafialnego i skonsolidowało parafian.

W Dubowcu, wsi ze względu na ilość Polaków nazywanej Warszawą ;-), udało się kupić dom pod kaplicę. Dotychczas Msza św. była odprawiana w mieszkaniu parafianki.

W Bolarce – udało się sprywatyzować działkę pod kaplicą, co zabezpieczyło przed dalszymi próbami zrobienia na jej części stacji benzynowej.

W sumie, we wszystkich trzech parafiach uczęszczało na katechezy ponad 240 osób spośród dzieci i młodzieży, co było także ogromną zasługą dwóch Sióstr Pallotynek – s. Galiny Soroczyńskiej  i s. Galiny Klemenczuk.

Plebania w Nowym Zawodzie, kaplica w Dubowcu, działka w Bolarce - do dziś owocnie służą miejscowym parafiom.

W 1999 roku Ksiądz Wiesław zostaje skierowany do Kijowa z podwójnym zadaniem – organizować życie parafii „Chrystusa Króla Wszechświata” i rozpocząć studia w zakresie psychologii na Narodowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. M.P. Dragomanowa.

Życie kijowskiej parafii rozpoczynało się w mieszkaniu na 6m piętrze. W jednym pokoju była sypialnia, w drugim – stał ołtarz i była odprawiana Msza św.  W 2000 r. udało się znaleźć pomieszczenie w budynku kultury i adaptować pod kaplicę. Kiedy zaś ilość parafian zaczęła wzrastać – wynajęto w tymże budynku kultury większe pomieszczenie, półpiwniczne, ale za to z odzielnym wejściem i dwoma salkami: pod zakrystię oraz dla katechez i nauki języka polskiego.  W tych pomieszczeniach parafia przetrwała do września 2008 r.                                           

W 2004 roku Ksiądz Wiesław obronił pracę magisterską i otrzymał dyplom z wyróżnieniem. W 2005 roku rozpoczął współpracę z ukraińską państwową stacją telewizyjną  „Kultura”. W ciągu trzech lat, powstał cykl ponad 30 autorskich programów pod wspólną nazwą „Pod znakiem Maryi” w reżyserii p. Loenginy Agarkowoj. W tym czasie rozpoczęła się też współpraca ze współczesnymi artystami ukraińskimi, którzy brali udział w organizowanych dla nich plenerach i stworzyli kolekcję 115 obrazów nazwaną „Świątynie katolickie i pamiątki historyczne oczami artystów ukraińskich”.

W 2007 r. Ks. Wiesław wystąpił jako inicjator Sympozjum Międzynarodowego poświęconego terapii uzależnień i współuzależnień oraz profilaktyce.  Prelegentami byli bardzo znani specjaliści w tej dziedzinie z Polski i Ukrainy. Wsparły to przedsięwzięcie również władze lokalne. Samo Sympozjum było poprzedzone konferencją prasową w agencji prasowej „Ukrinform” i odbyło się w Domu Nauczyciela, czyli pierwszej siedzibie rządu ukraińskiego. We wszystkich panadparafialnych sprawach bardzo aktywnie uczestniczyli także parafianie.    

"Ponadparafialna działalność parafii Chrystusa Króla Wszechświata w Kijowie" (rok 2012)

Pomimo posługi duszpasterskiej i ponadparafialnej działalności Ks. Wiesław kontynuował naukę i w 2006 roku rozpoczął studia doktoranckie, które uwieńczone były w 2009 r. obroną pracy  doktorskiej na temat: „Psychologiczne osobliwości formowania świadomości moralnej u młodszej i starszej młodzieży (na materiałach badań kros-kulturowych)”.

A tymczasem i w życiu parafialnym nastąpiły zmiany. W 2008 r., parafię wyproszono z domu kultury. Najpierw to był szok, bo nie było gdzie iść, ale właśnie dzięki temu udało się znaleźć w samym terytorialnym środku parafii – niedużą działkę z bardzo starym domkiem i pomieszczeniem byłej stolarni. Mimo odtsraszającego wyglądu – to okazało się na ów czas idealnym miejscem. Domek stał się plebanią, a byłą stolarnię adaptowano pod kaplicę. To miejsce najpierw wynajmowano, a 25 czerwca 2009 r. zostało ono wykupione dzięki determinacji ówczesnego Ks. Prowincjała Józefa Lasaka SAC.

Posesja Pallotynów w Kijowie

Dla godziwego odprawiania Mszy św. i zamieszkania już „na swoim”  trzeba było posesję uporządkować, a pomieszczenia wyremontować i zaadoptować.

Życie parafialne parafii (rok 2012)

Wkrótce też  rozpoczęły się prace nad projektem przyszłego ośrodka duszpasterskiego „Chrystusa Króla Wszechświata”. Po zatwierdzeniu przez Przełożonych Pallotyńskich projektu wstępnego przez 3 lata trwały przygotowania niezbędnej dokumentacji i prace nad otrzymaniem pozwoleń na budowę od odpowiednich władz i instytucji miasta. Deklaracja pozwalająca na rozpoczęcie budowy została podpisana 22 kwietnia 2014 r.  W maju tegoż roku rozpoczeła się budowa.

Historia budowy Ośrodka p.w. Chrystusa Króla Wszechświata w Kijowie

Ks. Wiesław od tej pory był zwolniony z obowiązków proboszcza parafii i odpowiadał za znajdowanie środków na budowę, jej organizowanie i prowadzenie. W ciągu trzech lat udało się wybudować całą bryłę projektu (1300m2), w głównych zarysach przygotować świątynię, wykończyć i wyposażyć piętro dla mieszkania duszpasterzy i pełnowartościowego funkcjonowania parafii.  

„Wolą Ofiarodawców i budowniczych jest, by w tym miejscu jaśniała chwała Chrystusa Króla, a katolicy [...] znajdowali tutaj pokarm duchowy i doświadczenie tradycji swoich Przodków.” (Akt Erekcyny, podpisany i wmurowany z Kamieniem Węgielnym  w Uroczystość Chrytusa Króla Wszechświata 23 listopada 2014 r.).

Organizacja, prowadzenie budowy, znajdowanie środków pochłaniało mnóstwo czasu i wymagało dużo wysiłków fizycznych. Bywało przykro, że czas, który mógłby służyć sprawom duszpasterskim i apostolskim, trzeba poświęcać na sprawy budowlane i częste podróży. Jednak Bóg w Swoim wielkim Miłosierdziu, właśnie w taki sposób pozwolił stopniowo dojrzewać w odkrywaniu wielości treści i ich głębi związanych z Królewską Godnością Chrytusa, Jego zamysłami i działaniami. Na wiosnę 2017 r. Ks. Wiesław zaczął mówić o swojej gotowości do głoszenia konferencji i rekolekcji na temat Chrystusa Króla – wówczas nieprzyjaciel Królowania Chrystusowego bardzo wyraźnie dał poczuć swoją zaciekłość. Jednak czymże jest stworzenie przed Majestatem Króla królów i Pana panujacych. Jeśli w Swojej Dobroci dał doknąć Swojej rzeczywistości -  nikt i nic już nie jest w stanie powstrzymać od pogłebiania, głoszenia i krzewienia odkrytej Prawdy.  

Ks. Wiesław Pęski SAC - multimedia

I etap budowy ośrodka p.w. Chrytusa Króla Wszechświata w Kijowie

II etap budowy ośrodka p.w. Chrytusa Króla Wszechświata w Kijowie

 III etap budowy ośrodka p.w. Chrytusa Króla Wszechświata w Kijowie

Kazachstan

 W 2018 r., kiedy księżom Pallotynom zaproponowano posługę w Kazachstanie, Ks. Wiesław podjął się zadania rozpoczęcia działalności pallotyńskiej na kazachstańskiej ziemi. Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń  8 października 2018 r.  wyleciał do Astany. Z dnia 29 października został mianowany proboszczem parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kostanaju i parafii p.w. Świętego Ojca Pio w Rudnym. 
6 grudnia 2018 r. – Ks Wiesław Pęski SAC został mianowany dziekanem Dekanatu Kostanajskiego
Historia Pallotynów w Kazachstanie.